Dr. Sezai Leventoğlu

Ocak 2009' da Genel Cerrahi Doçenti oldu.
Özellikle kolorektal cerrahi ile ilgili bilimsel kongre ve toplantılara aktif olarak katıldı. Ocak 2003 yılında açılan kolorektal hastalıklar ile ilgili güncel bilgiler ve hasta arşivimizi içeren www.colo-proctology.com isimli web sayfasının editör yardımcılığını yapmakta.

2007 de Amerika Birleşik Devletleri'nde, Columbia University-New York Presbyterian Hospital, Colon and Rectal Surgery Departmanında çalıştı. Bu merkezde Dr. RL Whelan ile laparoskopik kolorektal cerrahi ve pelvik taban cerrahisi ameliyatlarına katıldı. Ameliyat günleri dışında da kolonoskopi labarotuarında ve anorektal fizyoloji laboratuarında yine Dr. Whelan ile birlikte aktif olarak çalıştı. Endoanal USG ile anal manometre uygulaması ve yorumu konusunda eğitim aldı. Ekim 2008 yılında IASGO tarafından İstanbul'da düzenlenen Endorektal Ultrasonografi kursuna katılarak sertifika aldı.

2009 yılında Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde, Cleveland Clinic Foundation, Digestive Disease Center, Colon and Rectal Surgery Departmanına observer olarak gönderildi. Bu merkezde Dr. Feza Remzi liderliğindeki Laparoskopik Kolorektal Cerrahi ve Pelvik Taban Cerrahisi ameliyatlarını gözlemledi. Bulunduğum süre içinde Laparoskopik Kolorektal Cerrahi kadavra ve canlı hayvan kurslarına katılarak "Standard laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi, Transanal endoskopik mikrocerrahi (TEM), Tek port laparoskopik cerrahi (SILS)" eğitimlerini alarak sertifiye oldu. 

2008 yılından beri Cerrahi Endoskopi-Proktoloji ünitesinde Türk Cerrahi Derneği tarafından üçer aylık periodlarla görevlendirilen cerrahların endoskopi-kolonoskopi eğitim kurslarında eğitmen olarak yer almaktadır. 

2008 yılından itibaren Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneğinin resmi yayını olan Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisinde editör yardımcısı olarak çalışıyor.

Textbook'larda 8 adet ve uluslar arası makalelerde 118 adet olmak üzere, Ağustos 2009 itibariyle toplam 126 adet citation sahibiyim.

Science Citation Index (SCI) - Journal Citation Reports'a kaynak teşkil eden dergilerde 2006 yılında yayımlanan makalelerde, çalışmalarıma yapılan atıflar nedeniyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce "Atıf Ödülü" aldı. Ulusal kongrelerde oral prezentasyonda 1 adet (2007 yılında) birincilik, 1 adet de (2003 yılında) ikincilik, poster sunumunda 1 adet ikincilik (2009) ödülleri bulunmaktadır.

Türk Cerrahi Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Derneği üyesidir.


« Geri