Stomaterapi Ünitesi

Soru Sor  


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde Eylül 2000 tarihinde hizmete açılan Stomaterapi Ünitesi'nde stoma açılacak hastaların ve ailesinin ameliyat öncesi ve sonrası bakım, eğitim ve rehabilitasyonu gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de İLK olan bu ünitede, Hemşirelik Yüksek Okulu ve Tıp Fakültesi'nden öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri hizmet vermektedir. Ünite, Türkiye'nin hemen her yöresinden gelen stomalı hastaları da kabul etmektedir.
Felsefesi bütüncül sağlık bakımına dayalı Stomaterapi ünitesinde verilen başlıca hizmetler şunlardır;

• Hastayı ve hasta yakınlarını hastalığı ve yapılacak ameliyata ilişkin bilgilendirme,
• Ameliyat öncesinde stoma yerinin tayini,
• Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde hastaların ve hasta yakınlarının anksiyete düzeylerini azaltma,
• Hastaya ve hasta yakınlarına stoma bakımı (cilt temizliği, torbanın değiştirilmesi vb.) yapabilme becerisi kazandırma,
• Kalıcı kolostomisi olan hasta ve hasta yakınlarına kolostomi irrigasyonu yapabilme becerisi kazandırma,
• Hastayı ve hasta yakınlarını stoma bakım ürünleri ve uygun ürün seçme konusunda bilgilendirme,
• Ödemin azalması, hastanın kilo alıp vermesi gibi durumlarda değişebilecek stoma çapının izlenmesi ve cilt sorunları gelişmeden gerekli ürün değişikliğinin yapılması,
• Kullanılan ürünlere karşı gelişen alerjik reaksiyonları ve deri problemlerini erken saptama, tedavi etme ve gerektiğinde dermatoloji konsültasyonu isteme,
• Stoma iskemisi ve nekrozu, stoma retraksiyonu, parastomal infeksiyon, stoma stenozu, kanama, stomal fistül, barsak tıkanması, stoma prolapsusu ve parastomal herni gibi komplikasyonların erken tanısı, konservatif tedavisi ve cerrahi konsültasyonun sağlanması,
• Emosyonel destek, olası psikiyatrik problemlerin erken tanısı ve psikiyatri konsültasyonunun sağlanması,
• Periyodik takiplerle hastaların, karşılaştıkları sorunların çözümüne ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeye yönelik önerilerinde bulunma,
• Stomaterapi ünitesine başvuran hastalara ilişkin kayıtların tutulması, klinik araştırmaların yapılması ve sonuçların ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilmesi,
• Ülkemizde stoma bakım hemşireliğinin geliştirilmesini sağlayan kursların düzenlenmesi.
İletişim
Üniversite:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi
7.kat Beşevler-Ankara

Hastane: 
Acıbadem Ankara
Turan Güneş Bulvarı 630.sokak No:6 Or-an,, Çankaya / Ankara (TRT Genel Müdürlüğü Karşısı), 06450 Ankara
Tel: 0 312 593 44 44
Fax: 0 312 593 44 64

Muayenehane: 
Oğuzlar Mh. 1375.Sok. 6/5 Balgat/Ankara
Tel: 0 312 466 30 20 
GSM: 0 533 602 50 98
Fax: 0 312 285 48 00


e-posta yolla
Üniversite:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi
7.kat Beşevler-Ankara

Hastane: 
Acıbadem Ankara
Turan Güneş Bulvarı 630.sokak No:6 Or-an,, Çankaya / Ankara (TRT Genel Müdürlüğü Karşısı), 06450 Ankara
Tel: 0 312 593 44 44
Fax: 0 312 593 44 64

Muayenehane: 
Oğuzlar Mh. 1375.Sok. 6/5 Balgat/Ankara
Tel: 0 312 466 30 20 
GSM: 0 533 602 50 98 (sekreter cep)
Fax: 0 312 285 48 00
GSM: 0 532 446 15 22 (kişisel cep)

 

 

Dr. Bahadır Ege

Koru Hastanesi
Genel Cerrahi Bölümü
Oğuzlar Mah. 1377 Sok. No:21 Balgat, Ankara
Tel: 0312 287 97 97
 

« Geri