İntestinal Obstüksiyon

Soru Sor  


Barsak içeriğinin ileriye doğru ilerlemesinin durması intestinal obstrüksiyon olarak tarif edilir. Bir cerrahi servise yatan insanların %10-20 sinde intestinal obstrüksiyon tespit edilmektedir. ABD de yılda 10000 kişi intestinal obstrüksiyon nedeniyle kaybedilmektedir. 

Sınıflamasında çeşitli yaklaşımlar vardır. Genel olarak önce ikiye ayrılırlar.
1-Mekanik obstrüksiyonlar (MO),
2-Paralitik obstrüksiyonlar (PO). 

Mekanik obstrüksiyonlar hadise extraluminal(adezyonlar), intraluminal (safrataşı ileusu, mekonium, invaginasyon) ve intramural (Crohn has.) olabilir. İntestinal obstrüksiyonlar tam veya parsiyel,, ince barsak veya kolonik olarak ta ayrılmaktadırlar. 
 
İntestinal obstrüksiyonlar bir diğer yandan daha önceden cerrahi geçirmiş ve geçirmemiş kişilerde olmak üzere de iki bölümde incelenir. Cerrahi bir işlem geçirme hikayesi çok önemlidir. Çünkü intestinal obstrüksiyon tanısı konan kişilerin %60-80 de daha önce geçirilmiş bir cerrahi müdahale hikayesi, %15-20 oranında herniler ve %10-15 sıklıkla maligniteler bulunur. Malignitelerin intraluminal olanları nadir, ekstramural olanları daha fazla görülmektedir. İntraabdominal infeksiyon, iskemi ve sütur materyali dahil yabancı cisim bulunması karıniçi barsaklar arası yapışıklıkları arttırmaktadır.
Britler kolektomiler, appendektomiler ve jinekolojik ameliyatlardan sonra en sık görülürler. Kolektomilerden sonra sıklığı %18 e kadar ulaşmaktadır. Histerektomiyi takiben %1-2 oranında rastlanılırlar. Ameliyat geçiren kişi hayat boyu risk taşır. Kolektomilerden sonra ilk yılda %11 oranında rastlanılırken 10 yılda bu oran %30 a çıkmaktadır. 

Hernilerde en çok inguinal herniler obstrükte olmaktadır. Hernilerde obstrüksiyon % 33 oranında rastlanılmaktadır, buna karşın britlerde bu oran %8 civarındadır. Hernilerin hemen hepsi tam obstrüksiyon yaparken britlerde bu oran %35 tir.

Barsağın strangülasyonu ise en çok femoral hernilerde rastlanmaktadır. 

Maligniteler ince barsakları lokal invazyon veya dıştan bası yapacak şekilde obstrikte ederler. En sık kolon, mide ve pankreas tümörleri ince barsak obs.nu oluştururlar. Primer ince barsak tümörlerinin obs yapma oranı % 3 kadardır. 

Bunların yanısıra safra taşı ileusları ve CH da ince barsak obstrüksiyonu (İBO) yapabilir. Kolonik obstrüksiyon (KO) çoğunlukla karsinomalara (%60) ve divertiküllere (%15) bağlıdır. Yaşlılarda volvulusun KO yaptığı bilinmektedir. Daha önce abdominal cerrahi geçiren kişilerde görülme sıklığı %5-15 arasındadır.

rectocell

rectocell2

rectocell3

divertükülozis

divertiküler hastalıklar

divertikül-grafi

rektosel
total kolektomi
divertikülit
İletişim
Üniversite:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi
7.kat Beşevler-Ankara

Hastane: 
Acıbadem Ankara
Turan Güneş Bulvarı 630.sokak No:6 Or-an,, Çankaya / Ankara (TRT Genel Müdürlüğü Karşısı), 06450 Ankara
Tel: 0 312 593 44 44
Fax: 0 312 593 44 64

Muayenehane: 
Oğuzlar Mh. 1375.Sok. 6/5 Balgat/Ankara
Tel: 0 312 466 30 20 
GSM: 0 533 602 50 98
Fax: 0 312 285 48 00


e-posta yolla
Üniversite:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi
7.kat Beşevler-Ankara

Hastane: 
Acıbadem Ankara
Turan Güneş Bulvarı 630.sokak No:6 Or-an,, Çankaya / Ankara (TRT Genel Müdürlüğü Karşısı), 06450 Ankara
Tel: 0 312 593 44 44
Fax: 0 312 593 44 64

Muayenehane: 
Oğuzlar Mh. 1375.Sok. 6/5 Balgat/Ankara
Tel: 0 312 466 30 20 
GSM: 0 533 602 50 98 (sekreter cep)
Fax: 0 312 285 48 00
GSM: 0 532 446 15 22 (kişisel cep)

 

 

Dr. Bahadır Ege

Koru Hastanesi
Genel Cerrahi Bölümü
Oğuzlar Mah. 1377 Sok. No:21 Balgat, Ankara
Tel: 0312 287 97 97
 

« Geri