GI Merkezi

Koru Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji ekipleri, hastanemizin çağdaş birimlerinden biri olan Koru Hastanesi Gİ Ünitesi (Gastrointestinal Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi) odaklı hizmet vermektedirler. Gİ Ünitesi, üniversitelerde dahi benzeri az raslanır çok-disiplinli (multidisipliner – cerrahi, gastroenteroloji, radyoloji, anestezi) akademik bir hizmet alanıdır.

Koru Hastanesi Gİ Ünitesi, yaklaşık 100 m2 radyoaktivite-korunaklı alanda iki adet tam teşekküllü endoskopi ünitesi, proktoloji ünitesi, ERCP ve perkütan girişimler/girişimsel radyoloji ünitesi, hasta derlenme (recovery ünitesi), sekreterya ve yıkama/sterilizasyon ünitesi birimleriyle çağdaş bir gastrointestinal tanı-tedavi merkezi niteliğindedir. Uygun monitorizasyon ve anestezi ekibinin tam zamanlı katılımı ile tüm endoskopik/kolonoskopik işlemler ve diğer invaziv girişimler güvenle ve tam ağrısız olarak gerçekleştirilmektedir. Girişimler sonrası takibi gereken hastalar, Gİ Ünitesi derlenme odasında ya da yataklı servislerde ilgili ekipler tarafından izlenebilmektedir.

Avrupa standardlarına uygun alet/ortam temizliği ve sterilizasyon, modern aletlerle ve hastanemiz infeksiyon hemşiresinin kontrolünde European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), the European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA) ve Amerikan Food and Drug Administration (FDA) protokollerine uygun olarak yapılmaktadır.

Proktoloji ünitesinde hemoroidal hastalığa yönelik band ligasyonu, infrared koagulasyon gibi ayaktan işlemler gerçekleştirilmekte, anal inkontinens/konstipasyon tedavilerine yönelik komputerize biofeedback gibi modern yöntemler konforlu bir ortamda uygulanmaktadır.
Tetkikler ve tam tanı sonrası ameliyat edilmesi gereken hastaların cerrahi tedavileri, ameliyathane-yoğun bakım-yataklı servis sisteminde uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirebilmektedir.

 


« Geri